TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Hordaland og Rogaland

ROV / Inspeksjon

Vi inspiserer

 • Kaianlegg
 • Strømkabler
 • Laksemerer
 • Skrog
 • Bunnringer
 • Nøter
 • Fortøyninger

vi utfører

 • Vannmålinger
 • Bunnprøver
 • O2-målinger
 • Boring under vann (med ROV)

 

Erfarne innen ROV

Marinus Aqua Service har over 8 års erfaring og mer enn 20.000 driftstimer innen ROV.

 

Vi har til enhver tid et fartøy tilgjengelig med ROV-utstyr, og kan stille opp på kort varsel.

 

For å være oppdaterte på markedets behov, har vi investert i en ny og moderne ROV med funksjoner som gjør at vi nå kan tilby tjenester som vannprøver, O2-målinger og bunnprøver.
 

Ta gjerne kontakt på telefon +47 412 62 557 eller på e-post: post@marinus.no

 

Våre båter