TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Hordaland og Rogaland

Andre tjenester

Tjenester vi kan utføre

  • Renhold av merer
  • Avlusing (med H2O2 eller vanlige kommersielle stoffer)
  • Skifte fortøyninger og nøter
  • Rengjøring av merder
  • RONC (Remote Operative Netcleaning System)
  • Utlegging av strømkabler, rørledninger og kloakkrør.
  • Kartlegging av havbunnen.
  • Frakt av anleggsutstyr, maskiner og dyr m.m.

 

 

I tillegg til fortøyning, slep og ROV-tjenester, tilbyr vi i Marinus Aqua Service
alle andre tjenester som er knyttet til havbruksnæringen.


Ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg! Telefon +47 412 62 557 eller send en e-post til post@marinus.no

Våre båter